ODY (Orta Düzey Yönetici) Belgesi,

ADR sözleşmesi gereği Türkiye sınırları içerisinde Tehlikeli Madde kapsamına giren ürünlerin taşınması için Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Yaklaşık 50.000 kişilik istihdam boşluğunun bulunduğu bu alanda Lisan mezunlarını yeni bir kariyer imkanı beklemektedir. Eğitim kurumumuzda başlayan danışmanlık eğitimi nihayetinde Ulaştırma Bakanlığının düzenlemiş olduğu sınava girerek sizde bu sektörde oldukça yüksek ücretler ile kariyer sahibi olabilirsiniz.

Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyet gösteren bir gerçek veya tüzel kişiliğin veya buna ait bağımsız bir birimin taşımacılık faaliyetlerini sürekli ve etkin bir şekilde sevk ve idare eden müdür/idareci, şef, uzman, operasyon yöneticisi, operatör ve benzeri ünvanlarla istihdam edilen kişileri ifade eder.

ODY 1Uluslar arası Yolcu Taşımacılığı.
ODY 2Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı.
ODY 3Uluslar arası Eşya ve Kargo Taşımacılığı
ODY 4Yurtiçi Eşya ve Kargo Taşımacılığı.

 

ÜDY (Üst Düzey Yönetici) Belgesi

Karayolu taşıma yönetmeliği kapsamında faaliyet gösteren bir gerçek veya tüzel kişiliği temsil ve ilzam ederek veya bunların tamamını fiilen sevk ve idare ederek sürekli ve etkin bir şekilde yöneten; yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi, genel müdür, genel koordinatör, genel sekreter ve benzeri konumdaki veya bu ünvanlarla istihdam edilen kişileri ifade eder.

ÜDY TÜRÜ MESLEKİ YETERLİLİK BELGELERİ

ÜDY1 türü belge sahibi olanlarÜDY2,ODY1 ve ODY2 belge türlerini
ÜDY2 türü belge sahibi olanlarODY2 belge türünü
ÜDY3 türü belge sahibi olanlarÜDY4, ODY3 ve ODY4 belge türlerini
ÜDY4 türü belge sahibi olanlarODY4 belge türünü
ODY1 türü belge sahibi olanlarODY2 belge türünü
ODY3 türü belge sahibi olanlarODY4 belge türünü

B1, C2, D1, L1, L2, M2, M3, N2, P2, R1, R2 ve T1 türü yetki belgesi kapsamında faaliyette bulunanlarda gösterecekleri faaliyet alanlarına uygun en az birer adet ÜDY( Üst Düzey Yöneticilik Belgesi ) ve bir adet ODY (Orta Düzey Yöneticilik Belgesi ) mesleki yeterlilik belgesi sahibi kişileri bulundurmak istahdam etmek veya çalışanlarına belgeleri almak zorundadır.

K1 türü yetki belgesi tüzel kişilik adına alınamamış ise en az bir adet ODY (Orta Düzey Yöneticilik Belgesi ) almak zorundalar.

Yukarıda sayılan yetki belgeleri ve B3, C1, D3, E1, E2, K1 ve K2 türü yetki belgeleri kapsamında çalışan tüm sürücüler SRC türü mesleki yeterlilik belgesi almak zorundadır.

A1, A2, A3, B2, C3, D2, F1, F2, G1, G2, G3, G4, H1, H2, K3, MI, NI, P1, T2, T3 türü yetki belgesi kapsamında faaliyette bulunanlarda gösterebilecekleri faaliyet alanlarına uygun en az bir adet ODY (Orta Düzey Yöneticilik Belgesi) almak zorundadır.